Kinvention-Fiction eller Kinv-Fi

Söndag den 26 februari 2017Bakgrunden till denna skrift finns i mina två föregående blogginlägg. Jag började med ”Rituala och Fiktiva Innovationer” där jag (RE) skrev om ”Andra Innovationer” den 22 februari 2017:

”Tack vare att denna blogg återigen har nu blivit aktiv, siktar jag på att dra nytta av den för att fokusera på andra sorters fiktiva innovationer, som förhoppningsvis skulle bli mindre kostsamma att färdigställa.

Därför avser jag att återkomma med ett förslag om en ny sorts litterär genre om ”Invention Fiction”, vars syfte skulle bli att associeras med vissa ”Science Fiction” skrifter, som innehåller fantasi skapade uppfinningar, vilka ännu inte har lett till verkliga innovationer.”

===========

Fantasy Rymdresan

Den andra delen av bakgrunden finns i mitt föregående blogginlägg ”Cavorite som Sci-Fi Uppfinning”, där jag igår den 25/2 skrev om den ”antigravity metal” som användes för rymdfarkosten:

”Under dessa avlägsna dagar hörde vi att den substans som hade uppfunnits av fysikern Mr. Cavor kunde upphäva dragningskraften. Med hjälp av en sådan FANTASI innovation kunde ett sfäriskt rymdskepp tillverkas, som gjorde det möjligt att resa till Månen”.

===========

Kinv-Fi

Sådana exempel av icke existerande uppfinningar typ ”Cavorite” har steg för steg fått mig att tänka på denna nya variant av litterär genre som jag egentligen skulle vilja kalla för ”Kinvention-Fiction” (Kinv-Fi). Den skulle kunna fokusera på potentiella uppfinningar som förhoppningsvis ligger närmare verkligheten än vissa ”Science-Fiction” (Sci-Fi) innovationer.

Genom att fantisera om virtuella uppfinningar, kan diverse svårigheter tillfälligt undanröjas. En fantasi skrift behöver inte brottas med de hinder eller förekomster av ”Moment 22” som brukar stå i vägen för verkliga innovationer. Några av dessa barriärer nämnde jag tidigare, som t.ex. patent och finansiering.

===========

Verklighetsflykt & Önsketänkande

En möjlig symbolik bakom ”Cavorite” antigravitation-substansen är att den kunde få diverse föremål att sväva och avlägsna sig från Jordens yta. Denna ”svävande” effekt påminner om tillämpningen av just enstaka fall av Verklighetsflykt.

Som ett sätt att bli påmind om ”Cavorite” har jag tänkt på en imaginär kusin-substans som jag nu kallar för ”Kavorite”. Därifrån har jag tänkt mig den litterära genren ”Kavorite-Invention-Fiction”, som jag sammanpressade till ”Kinvention-Fiction” eller ”Kinv-Fi”.

Om ”Cavorite” kunde användas som fantasy färdmedel av H.G. Wells, då föreslår jag att dess kusin-ämne ”Kavorite” används som medel för att åstadkomma ett tillstånd av Verklighetsflykt. I ett sådant fantasi tillstånd blir det lättare att ägna sig åt Önsketänkande, genom att låta det skrivna ordet framkalla fiktiva innovationer, till betydligt lägre kostnader än verkliga uppfinningar.

===========

Från K till QDenna K initial bokstav i ”Kinvention” associerar jag också till bokstaven Q , vilken symboliserar diverse dolda uppfinningar. Dessa innovationer kan vara nyttiga för hemliga agenter, men inte behöver existera i verkligheten.

- Med reservation för fel eller/och utelämnanden
- Med förbehåll för språkliga misstag

Med vänliga hälsningar
Rafael Eduardo (RE)

 


Cavorite som Sci-Fi Uppfinning

Lördag den 25 februari 2017I mitt föregående blogginlägg ”Rituala och Fiktiva Innovationer” skrev jag (RE) om ett förslag angående en ny sorts litterär genre angående ”Invention Fiction”. Dess syfte skulle bli att associeras med vissa ”Science Fiction” skrifter, som innehåller FANTASI skapade uppfinningar, vilka ännu inte har lett till verkliga innovationer.

===========

Science-Fiction lösningar

Det fanns och finns många typer av fiktiva uppfinningar som har genomförts i Science-Fiction romaner, utan att idégivarna har behövt tänka på varken patent, finansiering, forskning, teknik, marknadsföring eller försäljningsframgångar.

Jag hittade t.ex. följande lista med en ”Timeline of Science Fiction Ideas, Technology and Inventions”.

Där kan man identifiera idéer som ännu inte har genomförts i verkligheten. En av dessa var substansen ”Cavorite - antigravity metal ”, som 1901 förekom i ”The First Men in the Moon” av H.G. Wells.

Jag och mina klasskamrater hörde om metallen ”Cavorite” under den första årskursen som hade ämnet engelska i vårt schema. Vår dåvarande första lärare i engelska brukade läsa några sidor av boken i slutet på varje lektion. Läraren Ubaldo var egentligen italienare, men han växlade sina uppdrag mellan min skola i Chile och en skola i Buffalo (USA). Därför klarade han sig utmärkt på både spanska och engelska.

Under dessa avlägsna dagar hörde vi att den substans som hade uppfunnits av fysikern Mr. Cavor kunde upphäva dragningskraften. Med hjälp av en sådan FANTASI innovation kunde ett sfäriskt rymdskepp tillverkas, som gjorde det möjligt att resa till Månen.

Den fiktiva ”Cavorite” uppfinningen kommer att fungera som ett lämpligt exempel i mitt nästa blogginlägg ”Kinvention-Fiction eller Kinv-Fi”.

- Med reservation för fel eller/och utelämnanden
- Med förbehåll för språkliga misstag

Med vänliga hälsningar
Rafael Eduardo (RE)


(Ämnet FANTASI påminde mig om min morfar Eduardo, vars förnamn fick jag på andra plats. Han var duktig på att måla porträtt, flora och fauna. Dessa egenskaper ärvdes troligen av min yngste bror Augusto, som är arkitekt i hemlandet).

 


Rituala och Fiktiva Innovationer

Onsdag den 22 februari 2017
 
 
Jag startade denna ”Rituala” blogg den 21 mars 2010 och gjorde en första paus den 13 februari 2011, när jag hann skriva 9 blogginlägg på spanska. De var relaterade till Jordbävningar, Vatten & Energi. Parallellt hade jag skrivit om Jordbävningar och Kärnkraft i en annan blogg, där jag fortsatte att delta efter min första paus från denna ”Rituala” webbplats.
 
Jag återkom med ett 10:e blogginlägg i ”Rituala”, den 24 september 2015 och efter det blev denna blogg vilande fram till idag. En av flera anledningar till att jag nu testar att återstarta denna sajt är att dess innehåll associerar jag med en framtida uppfinning, som förhoppningsvis kommer att larma tusentals människor, strax innan en kraftig storskalv råkar inträffa.
 
Rituala-Larmet skulle ge flera sekunders betänketid, innan de varnade människorna hastigt hinner fly från en bostad som snabbt riskerar att omvandlas till krossat byggnadsmaterial.
 
Jag känner stark samhörighet med barn och vuxna som några gånger i livet måste springa bort från sina sovrum, mitt i natten. Det beror på att jag, mina syskon och föräldrar, gjorde just det många gånger under min uppväxt i hemlandet. Vi sprang ut för livet och lyckligtvis klarade sig våra dåvarande hem, utan allvarliga skador. Tyvärr förlorade ibland många andra landsmän både livet och hemmet, när Richterskalan slog till med full kraft.
 
En sådan innovation skulle kräva både vetenskapliga, tekniska och industriella insatser, vilka i sin tur skulle innebära höga kostnader. Med tanke på att jag har mer eller mindre drömt om detta under flera decennier, inser jag nu som 70-åring att jag tyvärr inte kommer att hinna se ett sådant underverk i full drift.
 
===========
 
Globala Riskzoner
 
Ännu en gång tackar jag nu Wikipedia, när jag från den svenska ”Jordbävning” artikeln kopierar följande:
 
”Högriskområden för framtida storskalv
 
Cirka 3 miljarder människor lever i områden som riskerar att drabbas av kraftiga jordbävningar. Risken för framtida jättekatastrofer med i värsta fall miljontals dödsoffer ökar då städerna i framförallt u-länderna växer explosionsartat.”
 
Senare: ”Även megastäder (med minst 10 miljoner invånare) i den rika delen av världen ligger i högriskområden, till exempel Tokyo, Osaka och Los Angeles. Bland andra flermiljonstäder i i-länder kan nämnas San Francisco, Neapel, Nagoya och Aten. Flertalet av dem har tidigare drabbats av mycket svåra jordbävningar och kommer förr eller senare göra det igen.”
 
===========
 
Rituala Larmet
 
Full medveten om att ett sådant varningssystem förblir olöst under en ytterligare avlägsen tid, väljer jag att än så länge namnge det, med samma bokstäver som namnet i denna blogg. Detta ”Rituala” namn har en historisk relation till denna idé och för närvarande väljer jag att betrakta denna obefintliga anordning som en Önsketänkande, eller som en Fiktiv Innovation.
 
Sverige är ett lyckligt lottat land som behandlas mycket, mycket snällt av Richterskalan. Jag är mycket tacksam även för det. Sverige är också ett land med värdefulla tekniska och vetenskapliga erfarenheter. En grupp innovatörer skulle kunna dra nytta av dessa viktiga resurser, för att insamla den kompetens som behövs för att utveckla ett första Rituala varningssystem, med vinstgivande exportpotential.
 
Ett sådant system skulle troligen efterfrågas i flera regioner av världen, som ständigt riskerar att drabbas av nya mäktiga seismiska skakningar.
 
===========
 
Andra Innovationer
 
Tack vare att denna blogg återigen har nu blivit aktiv, siktar jag på att dra nytta av den för att fokusera på andra sorters fiktiva innovationer, som förhoppningsvis skulle bli mindre kostsamma att färdigställa.
 
Därför avser jag att återkomma med ett förslag om en ny sorts litterär genre om ”Invention Fiction”, vars syfte skulle bli att associeras med vissa ”Science Fiction” skrifter, som innehåller fantasi skapade uppfinningar, vilka ännu inte har lett till verkliga innovationer.
 
Jag hoppas också kunna återkomma till idén om ”Rituala Larmet” lite längre fram, samt önskar att en grupp entusiastiska innovatörer med intresse för Richterskalan kunde bildas någon gång.
 
- Med reservation för fel eller/och utelämnanden
- Med förbehåll för språkliga misstag
 
Med vänliga hälsningar
Rafael Meza

RSS 2.0