Skolor & Försvaret - 500 milj kr

Onsdag den 15 mars 2017Det svenska samhället anstränger sig för att 500 miljoner kronor ska tillföras till det svenska försvaret under detta år, medan de anlagda skolbränderna innebär ca 500 miljoner kronor i samhällsförluster varje år. En sådan synkronicitet belyser vikten av att försöka fundera över innovationer och metoder som kan bidra till att bromsa eller åtminstone minska dessa skadliga skolbränder.

Medan drygt 3000 anlagda skolbränder förekom under 10 år i Sverige, blev alla skolbränder drygt 6000 totalt. Jag utgår från att de potentiella åtgärderna som lyckas minska anlagda bränder kan samtidigt minska de bränder som uppstår spontant, via olyckor, tekniska fel eller/och misstag.

Den 2 mars 2017 skrev jag (RE) om Synkroniciteter genom blogginlägget ”WTC, Synkro, Tid, Händer & Nobel”.

Den 12 mars skrev jag om Skolbränder genom blogginlägget ”Skolor och miljoner kr försvinner”. Där kunde man läsa om 500 miljoner kronor från en artikel i ”Forskning och Framsteg”:

”Varje år rapporteras hundratals skolbränder i Sverige, och minst hälften är anlagda. Antalet har fördubblats sedan 1990-talets nivåer, med år 2009 som en toppnotering – då de anlagda bränderna kostade svenska skattebetalare över 500 miljoner kronor”.

===========

Synkronicitet angående 500 miljoner kronor

Dagen efter att jag skrev om de ca 500 miljoner kronor som skattebetalarna går miste om varje år p.g.a. de anlagda skolbränderna, kunde jag den 13 mars läsa om 500 miljoner mer till försvaret, under detta år 2017. Nu kopierar jag följande information från Försvarsmakten:

500 miljoner mer till försvaret
Högkvarteret – 13 mars 2017

”På måndagen presenterade Försvarsgruppen en överenskommelse som innebär 500 miljoner kronor extra under 2017 till ökad militär förmåga och förstärkt förmåga inom totalförsvaret.”


Om den politiska överenskommelsen kopierar jag från SVT Nyheter:
Detta ska extrapengarna till försvaret gå till

”S, MP, M, C och KD har kommit överens om att 500 miljoner kronor ska tillföras till det svenska försvaret redan i år. Pengarna ska både användas inom totalförsvaret och det militära försvaret. Bland annat så ska Gotland få ett starkare luftvärn.”

===========

3055 anlagda skolbränder på 10 år

Uppgifterna i de inledande tabellerna hittade jag i ett Excel blad som kan länkas från följande information av ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)”:

Skolbränder - MSB

”Här visas en sammanställning av räddningstjänstens insatser till bränder i skolor. Räddningstjänstens insatser till bränder i skolor ger ett perspektiv på problemet med skolbränder. Det är dock inte alla bränder som leder till en insats från räddningstjänsten.”

Den använda Excel länken finns under grafiken angående ”Totalt antal insatser till bränder i skolor resp. anlagda bränder 2006–2015”. Av praktiska skäl flyttade jag hälften av informationen (från 2011 till 2015) lite längre ner i den inledande bilden.

===========

Dolda inre fiender

Medan Sverige försöker förstärka Försvarsmaktens förmåga, kan vi konstatera att okända förövare kan plötsligt bränna ner en hel skola, utan att liknande brott leder till konsekvenser för de inblandade. Risken kvarstår att samma brottslingar kan starta nya skolbränder, för att senare i livet förstöra andra samhällsfunktioner.

Jag antar att sådana lärlingar till pyromaner kan i praktiken fungera som inre fiender, vilka är kapabla att orsaka samhällsskador som kan jämföras med förödande attacker av yttre fiender. Mitt Önsketänkande i detta sammanhang är att samhällsmedborgarna hittar några extra mekanismer för att försvara oss från den förrädiska elden. Ännu bättre vore om eventuella barn som lockas av dessa kriminella handlingar, kunde istället omvandlas till nya övertygade försvarare av de allmänna tillgångarna.

- Med reservation för fel eller/och utelämnanden
- Med förbehåll för språkliga misstag

Med vänliga hälsningar
Rafael Eduardo (RE)

Trackback
RSS 2.0