Rituala och Fiktiva Innovationer

Onsdag den 22 februari 2017
 
 
Jag startade denna ”Rituala” blogg den 21 mars 2010 och gjorde en första paus den 13 februari 2011, när jag hann skriva 9 blogginlägg på spanska. De var relaterade till Jordbävningar, Vatten & Energi. Parallellt hade jag skrivit om Jordbävningar och Kärnkraft i en annan blogg, där jag fortsatte att delta efter min första paus från denna ”Rituala” webbplats.
 
Jag återkom med ett 10:e blogginlägg i ”Rituala”, den 24 september 2015 och efter det blev denna blogg vilande fram till idag. En av flera anledningar till att jag nu testar att återstarta denna sajt är att dess innehåll associerar jag med en framtida uppfinning, som förhoppningsvis kommer att larma tusentals människor, strax innan en kraftig storskalv råkar inträffa.
 
Rituala-Larmet skulle ge flera sekunders betänketid, innan de varnade människorna hastigt hinner fly från en bostad som snabbt riskerar att omvandlas till krossat byggnadsmaterial.
 
Jag känner stark samhörighet med barn och vuxna som några gånger i livet måste springa bort från sina sovrum, mitt i natten. Det beror på att jag, mina syskon och föräldrar, gjorde just det många gånger under min uppväxt i hemlandet. Vi sprang ut för livet och lyckligtvis klarade sig våra dåvarande hem, utan allvarliga skador. Tyvärr förlorade ibland många andra landsmän både livet och hemmet, när Richterskalan slog till med full kraft.
 
En sådan innovation skulle kräva både vetenskapliga, tekniska och industriella insatser, vilka i sin tur skulle innebära höga kostnader. Med tanke på att jag har mer eller mindre drömt om detta under flera decennier, inser jag nu som 70-åring att jag tyvärr inte kommer att hinna se ett sådant underverk i full drift.
 
===========
 
Globala Riskzoner
 
Ännu en gång tackar jag nu Wikipedia, när jag från den svenska ”Jordbävning” artikeln kopierar följande:
 
”Högriskområden för framtida storskalv
 
Cirka 3 miljarder människor lever i områden som riskerar att drabbas av kraftiga jordbävningar. Risken för framtida jättekatastrofer med i värsta fall miljontals dödsoffer ökar då städerna i framförallt u-länderna växer explosionsartat.”
 
Senare: ”Även megastäder (med minst 10 miljoner invånare) i den rika delen av världen ligger i högriskområden, till exempel Tokyo, Osaka och Los Angeles. Bland andra flermiljonstäder i i-länder kan nämnas San Francisco, Neapel, Nagoya och Aten. Flertalet av dem har tidigare drabbats av mycket svåra jordbävningar och kommer förr eller senare göra det igen.”
 
===========
 
Rituala Larmet
 
Full medveten om att ett sådant varningssystem förblir olöst under en ytterligare avlägsen tid, väljer jag att än så länge namnge det, med samma bokstäver som namnet i denna blogg. Detta ”Rituala” namn har en historisk relation till denna idé och för närvarande väljer jag att betrakta denna obefintliga anordning som en Önsketänkande, eller som en Fiktiv Innovation.
 
Sverige är ett lyckligt lottat land som behandlas mycket, mycket snällt av Richterskalan. Jag är mycket tacksam även för det. Sverige är också ett land med värdefulla tekniska och vetenskapliga erfarenheter. En grupp innovatörer skulle kunna dra nytta av dessa viktiga resurser, för att insamla den kompetens som behövs för att utveckla ett första Rituala varningssystem, med vinstgivande exportpotential.
 
Ett sådant system skulle troligen efterfrågas i flera regioner av världen, som ständigt riskerar att drabbas av nya mäktiga seismiska skakningar.
 
===========
 
Andra Innovationer
 
Tack vare att denna blogg återigen har nu blivit aktiv, siktar jag på att dra nytta av den för att fokusera på andra sorters fiktiva innovationer, som förhoppningsvis skulle bli mindre kostsamma att färdigställa.
 
Därför avser jag att återkomma med ett förslag om en ny sorts litterär genre om ”Invention Fiction”, vars syfte skulle bli att associeras med vissa ”Science Fiction” skrifter, som innehåller fantasi skapade uppfinningar, vilka ännu inte har lett till verkliga innovationer.
 
Jag hoppas också kunna återkomma till idén om ”Rituala Larmet” lite längre fram, samt önskar att en grupp entusiastiska innovatörer med intresse för Richterskalan kunde bildas någon gång.
 
- Med reservation för fel eller/och utelämnanden
- Med förbehåll för språkliga misstag
 
Med vänliga hälsningar
Rafael Meza
Trackback
RSS 2.0