Kinvention-Fiction eller Kinv-Fi

Söndag den 26 februari 2017Bakgrunden till denna skrift finns i mina två föregående blogginlägg. Jag började med ”Rituala och Fiktiva Innovationer” där jag (RE) skrev om ”Andra Innovationer” den 22 februari 2017:

”Tack vare att denna blogg återigen har nu blivit aktiv, siktar jag på att dra nytta av den för att fokusera på andra sorters fiktiva innovationer, som förhoppningsvis skulle bli mindre kostsamma att färdigställa.

Därför avser jag att återkomma med ett förslag om en ny sorts litterär genre om ”Invention Fiction”, vars syfte skulle bli att associeras med vissa ”Science Fiction” skrifter, som innehåller fantasi skapade uppfinningar, vilka ännu inte har lett till verkliga innovationer.”

===========

Fantasy Rymdresan

Den andra delen av bakgrunden finns i mitt föregående blogginlägg ”Cavorite som Sci-Fi Uppfinning”, där jag igår den 25/2 skrev om den ”antigravity metal” som användes för rymdfarkosten:

”Under dessa avlägsna dagar hörde vi att den substans som hade uppfunnits av fysikern Mr. Cavor kunde upphäva dragningskraften. Med hjälp av en sådan FANTASI innovation kunde ett sfäriskt rymdskepp tillverkas, som gjorde det möjligt att resa till Månen”.

===========

Kinv-Fi

Sådana exempel av icke existerande uppfinningar typ ”Cavorite” har steg för steg fått mig att tänka på denna nya variant av litterär genre som jag egentligen skulle vilja kalla för ”Kinvention-Fiction” (Kinv-Fi). Den skulle kunna fokusera på potentiella uppfinningar som förhoppningsvis ligger närmare verkligheten än vissa ”Science-Fiction” (Sci-Fi) innovationer.

Genom att fantisera om virtuella uppfinningar, kan diverse svårigheter tillfälligt undanröjas. En fantasi skrift behöver inte brottas med de hinder eller förekomster av ”Moment 22” som brukar stå i vägen för verkliga innovationer. Några av dessa barriärer nämnde jag tidigare, som t.ex. patent och finansiering.

===========

Verklighetsflykt & Önsketänkande

En möjlig symbolik bakom ”Cavorite” antigravitation-substansen är att den kunde få diverse föremål att sväva och avlägsna sig från Jordens yta. Denna ”svävande” effekt påminner om tillämpningen av just enstaka fall av Verklighetsflykt.

Som ett sätt att bli påmind om ”Cavorite” har jag tänkt på en imaginär kusin-substans som jag nu kallar för ”Kavorite”. Därifrån har jag tänkt mig den litterära genren ”Kavorite-Invention-Fiction”, som jag sammanpressade till ”Kinvention-Fiction” eller ”Kinv-Fi”.

Om ”Cavorite” kunde användas som fantasy färdmedel av H.G. Wells, då föreslår jag att dess kusin-ämne ”Kavorite” används som medel för att åstadkomma ett tillstånd av Verklighetsflykt. I ett sådant fantasi tillstånd blir det lättare att ägna sig åt Önsketänkande, genom att låta det skrivna ordet framkalla fiktiva innovationer, till betydligt lägre kostnader än verkliga uppfinningar.

===========

Från K till QDenna K initial bokstav i ”Kinvention” associerar jag också till bokstaven Q , vilken symboliserar diverse dolda uppfinningar. Dessa innovationer kan vara nyttiga för hemliga agenter, men inte behöver existera i verkligheten.

- Med reservation för fel eller/och utelämnanden
- Med förbehåll för språkliga misstag

Med vänliga hälsningar
Rafael Eduardo (RE)

 

Trackback
RSS 2.0